Boxer industrial (Mali) Ltd spouští černou cívku proti komárům

Mali, západoafrická země, se po mnoho let potýká s přetrvávajícím problémem nemocí přenášených hmyzem.Malárie je jednou z nejsmrtelnějších nemocí, která způsobuje značnou nemocnost a úmrtnost populace.Ve snaze bojovat s tímto problémem společnost boxer industrial Ltd nedávno v zemi zavedla továrnu na černé cívky.

boxer industrial ltd se sídlem v Bamaku s měsíční produkcí 10 X 40HQ kontejner je určen k výrobě moskytiér ošetřených spirálou proti komárům, které se ukázaly jako účinný zásah proti malárii.Továrna bude tyto sítě vyrábět lokálně, čímž sníží náklady a zvýší dostupnost pro obyvatelstvo.

Továrna byla postavena ve spolupráci s malijskou vládou a mezinárodními organizacemi, které projektu poskytly technickou a finanční podporu.Továrna nejen vytvoří pracovní příležitosti pro místní obyvatelstvo, ale také zlepší ekonomický rozvoj regionu.

Továrna na černé cívky proti komárům bude využívat moderní technologie k výrobě vysoce kvalitních moskytiér, které splňují mezinárodní standardy.Továrna bude také upřednostňovat udržitelnost životního prostředí používáním ekologických výrobních procesů a minimalizací odpadu.Továrna na cívky proti komárům bude mít pozitivní dopad na životní prostředí, protože pomůže snížit počet insekticidů, které se uvolňují do životního prostředí.

Malijská vláda vyjádřila svou podporu továrně na cívky a zdůraznila důležitost partnerství veřejného a soukromého sektoru při řešení problémů veřejného zdraví.Vláda také uznala potenciál naší továrny zlepšit životní úroveň obyvatel a přispět ke snížení chudoby.

Závěrem lze říci, že realizace továrny na cívky proti komárům v Mali je významným krokem ke zlepšení veřejného zdraví a hospodářského rozvoje v zemi.Výroba moskytiér ošetřených spirálou proti komárům pomůže snížit zátěž malárií, onemocněním, které zemi sužuje již mnoho let.Spolupráce vlády a soukromého sektoru na tomto projektu vytvoří pracovní příležitosti a podpoří ekonomický rozvoj regionu.


Čas odeslání: 27. dubna 2023